Zatrudnianie kobiety w ciąży

Każdy przedsiębiorca, który zatrudnia kobiety, musi wiedzieć,  że 1 maja 2017 roku zmieniły się przepisy dotyczące kwestii prac niedozwolonych dla kobiet. Pracodawcy mogą zatrudniać panie, na takich zasadach, jak jeszcze do niedawna było to zakazane. Poprzednio obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r zawierało wykaz prac wzbronionych, których prawnie nie wolno było powierzyć kobietom. Pracami niedozwolonymi były np. prace na wysokości, w hałasie, wiążące się z nadmiernym wysiłkiem fizycznym, wymuszoną pozycją ciała czy zbytnim transportem ciężarów. Innymi z przykładów mogą być zajęcia związane z zajęciami w obszarze pól elektromagnetycznych, promieniowania nadfioletowego oraz jonizującego. Praca w której obsługuje się monitory ekranowe nie mogła przekraczać 4 godzin- tak mówiły tamte przepisy.

 

Zmiany w prawie odnośnie prac zakazanych dla pań

 

Unia Europejska postanowiła zmienić rozporządzenie z 1996 roku, gdy dopatrzyła się w nim przejawu dyskryminacji wobec kobiet. Artykuł 176 kodeksu pracy został uznany za wchodzący w sprzeczność z postanowieniami dyrektywy 2002/73/WE1, która zmieniała dyrektywę Rady 76/207/EWG, w kwestii wprowadzenia w życie zasady dotyczącej równego traktowania mężczyzn i kobiet, w obszarze dostępu do kształcenia, zatrudnienia, awansu zawodowego, a także warunków pracy.

Z wcześniejszych przepisów wynikało, że ograniczenia dotyczą wszystkich kobiet, nie tylko tych w szczególnej sytuacji jaką jest ciąża i okres karmienia piersią. Komisja Europejska uznała, że stanowi to przeszkodę jeżeli chodzi o kwestię zapewnienia równouprawnienia każdej z płci, a zwłaszcza w obszarze dostępu do pracy. Treść owego przepisu zmieniono  zatem 3 sierpnia 2016 roku. Wprowadzona dyrektywa głosiła, że ” kobiety w ciąży oraz karmiące dziecko piersią nie mogą podejmować prac niebezpiecznych, uciążliwych bądź szkodliwych dla zdrowia, które mogą mieć zły wpływ na przebieg ciąży albo karmienie piersią dziecka”.

 

Nowe – aktualnie obowiązujące rozporządzenie

 

Zaistniała jednak konieczność wydania nowego rozporządzenia wykonawczego w sprawie prac niedozwolonych dla kobiet. W dniu 1 maja 2017 roku zastąpiło ono właśnie dotychczas panujące przepisy rozporządzenia RM z 10 września 1996 roku w kwestii wykazu prac wyjątkowo uciążliwych dla zdrowia kobiet. Aktualnie obowiązujące przepisy znajdziesz pod podanym linkiem: Rozporządzenie Rady Ministrów z dna 3 Kwietnia 2017 roku. 

 

O czym mówi wprowadzona Ustawa?

 

Ustawodawstwo dokładnie opisuje prace, które mogą wykonywać kobiety będące w ciąży, a w określonych przypadkach podaje normy czynników szkodliwych, które nie mogą zostać przekroczone. Pracodawcy, którzy zostali przez swoje pracownice poinformowani o fakcie, bycia w odmiennym stanie, są zobowiązani zapewnić im odpowiednie warunki w miejscu pracy. Przykłady prac, w których istnieją wskazane ograniczenia to: prace łączące się z wysiłkiem fizycznym, a także wymuszoną pozycją ciała. Inne to m.in. prace w mikroklimacie gorącym, zmiennym, zimnym, prace w narażeniu na hałas oraz drgania, prace w podwyższonym bądź obniżonym ciśnieniu.

 

Leave a Comment