Zasady obowiązujące przy pracach na wysokości

Praca na wysokości jest to praca wykonywana na rusztowaniach, drabinach, stropach, kominach, czy innych podwyższeniach, jak również przejścia, które znajdują się na wysokości powyżej 1 metra nad poziomem podłogi czy ziemi. Bez względu na wysokość, jeśli praca wykonywana jest na powierzchni, która jest osłonięta do wysokości przynajmniej 1,5 m. pełnymi ścianami bądź oszklona lub gdy jest wyposażona w konstrukcję  czy urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem, nie zalicza się ich w takim wypadku do pracy na wysokości.

Zgodnie z przepisami, pracami na wysokości, które są szczególnie niebezpieczne są m.in. prace wykonywane na słupach, kominach czy masztach, bądź prace przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań. Ponadto, są to także prace wykonywane na klamrach oraz drabinach, powyżej 2 m. nad poziomem ziemi czy podłogi oraz prace w których pracownik jest zmuszony do wychylania się poza balustradę.

 

Badania lekarskie oraz uprawnienia potrzebne do pracy na wysokości

 

Pracownicy wykonujący pracę na wysokości powyżej 1 m. nad poziomem ziemi bądź podłogi musza posiadać specjalistyczne badania lekarskie oraz instruktaż stanowiskowy. Zakres badań lekarskich zarówno wstępnych jak i okresowych zleca lekarz medycyny pracy. W przypadku pracy na wysokości powyżej 3 m. do otrzymania orzeczenia lekarskiego, pozwalającego na pracę na wysokości, pracownik musi przejść badania neurologiczne, okulistyczne oraz laryngologiczne – które oceniają pracę błędnika.

Badania wysokościowe zazwyczaj wykonywane są raz na dwa lub trzy lata. W przypadku pracowników po 50 roku życia takie badania wykonywane są co roku. Aby lekarz medycyny pracy, wydał orzeczenie zezwalające na pracę na wysokości, pracownik powinien pozytywnie przejść wszystkie badania specjalistyczne. W przypadku pracy na wysokości do 3 m. to lekarz decyduje, czy pracownik musi przejść wszystkie wymienione wyżej badania. Ponadto oprócz badań lekarskich, pracownik powinien odbyć szkolenie w dziedzinie BHP oraz przejść instruktaż stanowiskowy w zakresie prac na wysokości.

 

Obowiązki pracodawcy względem osób, pracujących na wysokości

 

Powierzchnie, które znajdują się powyżej 1 metra nad poziomem ziemi bądź podłoża, powinny posiadać balustrady o wysokości powyżej 1,1 m,  służące jako poręcze ochronne. Ponadto, pracodawca powinien zorganizować prace na wysokości w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza obszar chroniony podczas wykonywania pracy. Jeśli zamontowanie balustrad jest niewykonalne, pracodawca musi zapewnić pracownikom dodatkowe środki bezpieczeństwa takie jak szelki z pasem biodrowym, bądź szelki z linką bezpieczeństwa.

W przypadku robót na drabinach czy rusztowaniach, muszą być one odpowiednio zabezpieczone  oraz powinny składać się z odpornych materiałów, dostosowanych do obciążenia. W przypadku pomostu pomocniczego, jego powierzchnia musi być dostosowana do ilości pracowników oraz narzędzi jak również jego konstrukcja musi być bezpieczna oraz trwała. Pracodawca jest także zobowiązany zapewnić stały nadzór nad pracownikami wykonującymi pracę na wysokości, jak również zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Leave a Comment