RODO – rejestry danych, które musisz prowadzić

Jednym z podstawowych obowiązków, który zastąpił zgłaszanie zbiorów danych do GIODO jest prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych oraz Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. Czym różnią się te rejestry?   Rejestr Czynności Przetwarzania   Jest to rejestr, który musi prowadzić administrator
Read More