Choroba zawodowa – najważniejsze informacje

Za chorobę zawodową uważa się chorobę opisaną w katalogu dolegliwości zawodowych. Dolegliwość ta wywoływana jest oddziaływaniem elementów niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu pracy czy sposobem wykonywania pracy. Katalog dolegliwości zawodowych oraz dokładne zasady postępowania w sytuacjach przedstawiania podejrzenia, wykrycia oraz stwierdzenia
Read More

BHP – środki ochrony słuchu

Pracując w warunkach, których hałas przekracza 80 dB, stajemy się narażeniu na uszkodzenia słuchu. Zapewnienie środków wspomagających ochronę słuchu jak też eliminowanie źródeł hałasu to obowiązek każdego pracodawcy. Wszystko to w celu zachowania zasad BHP oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. Niestety pracownicy bardzo
Read More

Posiłki profilaktyczne oraz napoje dla pracowników w okresie zimowym.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa pracy oraz rozporządzeniem Rady Ministrów obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim pracownikom posiłków profilaktycznych oraz napoi w okresie zimowym – przez co rozumie się czas od 1 listopada do 31 marca, jeżeli wykonują oni fizyczną pracę na
Read More