Choroba zawodowa – najważniejsze informacje

Za chorobę zawodową uważa się chorobę opisaną w katalogu dolegliwości zawodowych. Dolegliwość ta wywoływana jest oddziaływaniem elementów niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu pracy czy sposobem wykonywania pracy. Katalog dolegliwości zawodowych oraz dokładne zasady postępowania w sytuacjach przedstawiania podejrzenia, wykrycia oraz stwierdzenia
Read More