Co pracodawca powinien wiedzieć o szkoleniach BHP?

Szkolenie BHP jest niezbędne przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ma ono na celu przekazanie pracownikom podstawowych informacji z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, możliwych zagrożeń w zakładzie pracy, a także działań przeciwpożarowych i ewakuacyjnych. Dzięki temu w nagłych sytuacjach każdy z nich
Read More

RODO – rejestry danych, które musisz prowadzić

Jednym z podstawowych obowiązków, który zastąpił zgłaszanie zbiorów danych do GIODO jest prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych oraz Rejestru Kategorii Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. Czym różnią się te rejestry?   Rejestr Czynności Przetwarzania   Jest to rejestr, który musi prowadzić administrator
Read More