Dlaczego warto mieć ubezpieczenie OC dla firmy?

Ubezpieczenie domu, mieszkania, samochodu czy drogiego urządzenia elektronicznego nikogo nie dziwi. Wykupuje się także ubezpieczenia turystyczne, aby w razie wypadku mieć odpowiednie zabezpieczenie poza granicami kraju. Okazuje się, że można ubezpieczyć również i swoją firmę, aby móc spać spokojnie.

 

Ubezpieczenie OC dla firmy – co to jest?

 

Ubezpieczenie OC dla firmy to specjalny produkt, który przeznaczony jest tylko dla przedsiębiorców prowadzących własną działalność gospodarczą. Podobnie jak w przypadku innych ofert ubezpieczeń dostępnych na rynku, chroni ono majątek ubezpieczonego przed następstwami nieodpowiednich decyzji czy szkód wyrządzonych osobom trzecim.

 

Najczęściej ubezpieczenie OC obejmuje szkody, które są wynikiem czynu niedozwolonego (tzw. OC deliktowa), a więc szkody, powstałe na skutek nieuwagi, gdzie uszczerbku doznał klient, osoba trzecia czy mienie. Dzieje się tak np. gdy dla klienta wykonywana była usługa remontowa, a przy okazji doszło do zniszczenia określonej rzeczy. Ubezpieczenie OC obejmuje ponadto szkody, które są następstwem niedokładnego wykonania zobowiązania na rzecz danego klienta (tzw. OC kontraktowa). Są to sytuacje, gdy klient posiada zastrzeżenia różnego rodzaju z tytułu wykonanego dla niego usługi czy w związku z zakupionym przez niego towarem.

 

Warto pamiętać o tym, że ubezpieczenie OC dla firm  to produkt o szerokim spektrum zastosowania, który można łatwo dopasować do danej działalności gospodarczej. Jeśli istnieje firma produktowa ubezpieczeniem OC można objąć produkt, który wypuszcza na rynek. Gdy firma zajmuje się organizacją imprez można na przykład ubezpieczyć się od odpowiedzialności za zdarzenia, które w czasie imprezy będą mieć miejsce. Przy okazji ubezpieczenie OC można rozszerzyć również poza terytorium kraju. Wówczas można zapewnić sobie jeszcze lepsza ochronę. Dotyczy to przede wszystkim tych firm, które swoje produkty sprzedają również poza granice  Polski.

Ubezpieczenie OC dla firmy –  dlaczego warto je mieć?

 

Oczywiście prowadzenie każdego biznesu wiąże się z podejmowaniem na co dzień bardzo ważnych decyzji. Każda z nich może mieć pewnego rodzaju następstwa, czasem szkodliwe. Ubezpieczenie OC dla firmy ma  za zadanie chronić majątek przedsiębiorstwa, gdy zajdzie taka sytuacje, iż decyzja podjęta przez pracownika lub właściciela firmy może mieć negatywne skutki dla klienta czy osoby trzeciej. Ponadto tego rodzaju ubezpieczenie skutecznie chroni majątek firmy, gdy dojdzie do różnorodnych zdarzeń losowych, których nie można przewidzieć i się do nich przygotować. Dzięki ubezpieczeniu skutki ewentualnych szkód, które można rozumieć pod pojęciem czyn niedozwolony są skutecznie chronione za pomocą odpowiednich zapisów w umowie ubezpieczeniowej.

 

Firmowe ubezpieczenie OC zabezpiecza majątek danego przedsiębiorstwa przed negatywnymi zdarzeniami i nie tylko. W wielu przypadkach np. przy okazji przetargów publicznych tak naprawdę posiadanie stosownej polisy OC jest konieczne, aby móc w ogóle wziąć w nim udział.

 

Leave a Comment