Choroba zawodowa – najważniejsze informacje

Za chorobę zawodową uważa się chorobę opisaną w katalogu dolegliwości zawodowych. Dolegliwość ta wywoływana jest oddziaływaniem elementów niebezpiecznych dla zdrowia występujących w miejscu pracy czy sposobem wykonywania pracy.

Katalog dolegliwości zawodowych oraz dokładne zasady postępowania w sytuacjach przedstawiania podejrzenia, wykrycia oraz stwierdzenia dolegliwości zawodowych i podmioty odpowiednie w tychże kwestiach zostały opisane w rozporządzeniu Rady Ministrów. W załączniku do rozporządzenia zostały wykazane choroby, jakie są uważane za zawodowe oraz czas, w jakim wystąpienie potwierdzonych symptomów patologicznych uprawnia do wykrycia choroby zawodowej, mimo wcześniejszego zakończenia narażenia zawodowego.

 

 

Kto informuje o przypuszczeniu wystąpienia choroby zawodowej?

 

 

Kodeks pracy zawiera definicję choroby zawodowej oraz pokazuje właściwe podmioty, jakie mają obowiązek zawiadomienia jej podejrzenia i podmioty tenże fakt zapisujące. Pracodawca ma obowiązek poinformować o podejrzeniu wystąpienia symptomów choroby zawodowej odpowiedniego państwowego inspektora sanitarnego oraz właściwego okręgowego inspektora pracy. Zgłoszenia może dokonać także sam pracownik, niezależnie od tego czy pracuje w konkretnej chwili na stanowisku, jakie mogło ową dolegliwość wywołać, bądź także nie. W pierwszym wypadku powiadamia on specjalisty zakładowego, w kolejnym udaje się do własnego lekarza z podstawowej opieki zdrowotnej.

 

 

Co może być chorobą zawodową?

 

 

Żeby rozpoznać chorobę zawodową, niezbędne jest spełnienie paru kryteriów: konkretna jednostka chorobowa musi znajdować sie na liście dolegliwości zawodowych dołączonych do rozporządzenia i musi zostać potwierdzone, iż stworzyły ją niebezpieczne dla zdrowia elementy połączone z miejscem czy sposobem pracy, tworzące tzw. ,,narażenie zawodowe”. Wystąpienie określonych chorób można z dużym prawdopodobieństwem przypisać warunkom pracy zawodowej. Należą do nich: większość zatruć ostrych oraz stałych, pylice płuc, uszkodzenia słuchu połączone z długą ekspozycją na przekraczający normy gwar lub zespół wibracyjny przy pracy w obecności drgań mechanicznych.

 

 

 

Przeniesienie pracownika do innej pracy

 

 

W orzeczeniu lekarskim stwierdzającym powstawanie choroby zawodowej u konkretnego pracownika znajduje się informacja na temat tego, co mogło stanowić element determinujący jej powstanie. Pracodawca ma więc obowiązek przenieść takiego pracownika na stanowisko, jakie nie będzie mu szkodzić w tym obszarze. Musi to zrobić jak najszybciej oraz na tak długo, na ile jest to założone w orzeczeniu lekarskim.

 

 

 

Przyznanie dodatku wyrównawczego

 

 

Pracownik, u jakiego potwierdzono powstanie choroby zawodowej, nie może z tego tytułu ponosić specjalnej straty w formie zmniejszenia płacy. Z tego powodu, jeżeli pracodawca przeniesie go na miejsce pracy, jakie jest płacone niżej aniżeli jego dotychczasowa praca, będzie musiał wypłacać takiemu pracownikowi dodatek wyrównawczy do wielkości dotychczasowej pensji. Pracodawca nie musi jednakże wyrównywać pensji pracownikowi bez końca – tenże obowiązek założony jest na czas 6 miesięcy od chwili przeniesienia go na niżej wynagradzane miejsce pracy.

Leave a Comment