BHP dla przedsiębiorców- o czym pamiętać czego się wystrzegać?

Każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że w związku z zaistnieniem stosunku pracy konieczne są również formalności, które  nie związane z wykonywaniem samej pracy. Jedną z formalności która musi zostać dopełniona jest oczywiście BHP.  Szkolenie z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dotyczy każdego pracownika, niezależnie od przydzielonego stanowiska. W świetle prawa pracodawca nie ma możliwości dopuścić pracownika bez odpowiednich kwalifikacji, lub wiedzy na temat bezpieczeństwa na miejscu pracy i ewentualnych zagrożeń. Pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzać z pracownikiem szkolenia z zakresu BHP, wyłącznie jeżeli dany pracownik pracował już na tym stanowisku w tej samej firmie.

 

Jak powinno wyglądać szkolenie BHP?

 

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, powinno dawać pracownikowi wiedzę z zakresu niebezpieczeństw wynikających z podejmowanego miejsca pracy. Pracownik powinien dowiedzieć się niezbędnych informacji na temat substancji i urządzeń w miejscu pracy, mogących zagrażać zdrowiu lub życiu, oraz środków zapobiegających utracie zdrowia i życia. Pracownik na szkoleniu musi poznać przepisy, oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na wykonywanym stanowisku. Szkolenie powinno być przeprowadzane przez osobę z zewnątrz mającą doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, która w przystępny sposób przekaże niezbędną wiedzę. Po szkoleniu pracownik, który ukończył je musi podpisać dokument potwierdzający zakończenie szkolenia. Dokument ten jest ważny z perspektywy pracodawcy, gdyż zwalnia go z odpowiedzialności za błąd popełniony przez pracownika jeżeli ten dokonał niedopatrzenia. Dokument potwierdzający zakończenie szkolenia pracodawca powinien wpiąć do akt osobowych pracownika.

 

Jak dzieli się szkolenie BHP?

 

Szkolenie BHP możemy podzielić na kilka mniejszych szkoleń co znacznie ułatwia wprowadzenie pracowników do przedsiębiorstwa.

 

1. Instruktarz ogólny 

Instruktarz ogólny jest przeprowadzany tak aby zapoznać pracowników z przepisami BHP w kodeksie pracy, zasadami będącymi w danej firmie, oraz podstawami pierwszej pomocy.

 

2. Instruktarz stanowiskowy 

Kolejną częścią szkolenia BHP jest instruktarz stanowiskowy. Ta część szkolenia BHP jest mniej teoretyczna a bardziej praktyczna. W tej części pracownik zaznajamia się z miejscem pracy, niebezpieczeństwami wynikającymi z przebywania w nim, oraz wielu innych. Ten rodzaj szkolenia może wykonywać zarówno bezpośredni przełożony jak i zwykły szeregowy pracownik. Dzięki tej części osoba zatrudniona będzie w stanie samodzielnie wykonywać czynności powierzone jej już w trakcie normalnej pracy. Niezbędnym elementem zakończenia tego szkolenia jest naturalnie podpisanie dokumentów potwierdzających odbycie szkolenia i zaznajomienie się z miejscem pracy i powierzonymi obowiązkami.

 

Podpisane dokumenty przechowujemy do końca zatrudnienia pracownika w jego aktach osobowych. 

Leave a Comment